INFORMATII-PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

    Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor

    Informare privind datele cu caracter personal ce se prelucreaza la momentul accesului in Spital

    Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale pacientilor

    Politica generala de protectie a datelor cu caracter personal

    Cerere privind portabilitatea datelor personale

    Cerere privind rectificarea datelor personale

    Cerere privind restrictionarea prelucrarii datelor personale

    Cerere privind stergerea datelor personale prelucrate

    Cerere privind accesul la datele prelucrate

    Legea nr.190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679

    Regulament UE nr.679 din 2016  

    Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal