PARTENERIATE

 

-Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"
   

-Programul National de Prevenire, Supraveghere si Control al Tuberculozei

-Acord de colaborare privind transferul pacientului critic si noncritic

   
-Contract de furnizare servicii medicale
-Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti - Arges
-Acord de colaborare privind transferul pacientului critic si noncritic
-Contract de prestari servicii medicale
-Serviciul Judetean de Ambulanta Arges
-Contract de prestari servicii privind transportul interspitalicesc
-Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania - Filiala Arges
    -Acord de parteneriat privind realizarea si promovarea proiectelor, programelor si actiunilor derulate de OAMGMAMR filiala Arges in vederea cresterii nivelului de pregatire profesionala si imbunatatire a imaginii profesiei de asistent medical      
-Fundatia Romanian Angel Appeal
    -Acord de colaborare privind furnizarea serviciului de asistenta integrata medico-psiho-sociala furnizata pacientilor cu tuberculoza din Spital si dependentilor acestora      
-Biserica Leordeni-Arges
-Conventie de asistenta confesionala avand ca obiect asigurarea serviciilor de consiliere religioasa
-Primaria Leordeni-Arges
-Conventie de parteneriat avand ca obiect imbunatatirea conditiilor de viata si incluziune sociala a pacientilor internati in spital
-S.C.Traduceri Luchini SRL
-Contract de prestari servicii-traduceri documente medicale
-Asociatia Nationala a Surzilor din Romania-Filiala Pitesti
-Protocol avand ca obiect asigurarea unui interpret autorzat de limbaj mimico-gestual
-Psiholog Mandu Rodica
-Conventie privind evaluarea psihologica a pacientilor internati, precum si a apartinatorilor acestora