inapoi

  PACHETUL DE SERVICII MEDICALE CONTRACTAT

 

    Serviciile medicale spitalicesti se acorda pe baza recomandarii de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unitatile sanitare ambulatorii sau a medicilor din unitatiile de asistenta medico-sociala, aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale, bolilor cu potential endemo-epidemic care necesita izolare si tratament, internarilor obligatorii pentru bolnavii psihici prevazuti la art.105, 113 si 114 din Codul Penal si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau urmarii penale.

    Aceste servicii constau in:

  1. consultatii;

  2. investigatii;

  3. stabilirea diagnosticului;

  4. tratamente medicale;

  5. ingrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, cazare si masa.