inapoi

  CONDITII DE INTERNARE

 

  Din data de 25.07.2020, Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni functioneaza ca unitate COVID-19 - FAZA II, destinata persoanelor cu infectie SARS-CoV-2 pentru asistarea cazurilor usoare si medii, conform Ordinului nr.1343/2020.  
       
  DOCUMENTE NECESARE LA INTERNARE - SARS-CoV-2    
1. Buletin de analiza RT-PCR SARS Cov2, cu rezultat pozitiv    
2. Buletin de identitate / Carte de identitate
3. Adeverinta de serviciu - pentru angajati ( in vederea eliberarii concediului medical)
4. Card de asigurat sau dovada calitatii de asigurat    

 

 

Asistenta medicala in spitalul nostru se acorda in regim de:

    - spitalizare continua, spitalizare de zi si ambulatoriu;

 

Criteriile de internare care trebuiesc respectate sunt:

 

a) urgentele si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicala continua;

 

b) diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;

 

c) tratamentul nu poate fi aplicat in conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesita izolare;

 

cu respectarea procedurilor interne.

 

 

   
  DOCUMENTE NECESARE LA INTERNARE    
1. Bilet de internare de la medicul de familie sau de la medicul specialist *    
2. Buletin de identitate / Carte de identitate    

3.

Adeverinta de serviciu - pentru angajati ( in vederea eliberarii concediului medical)

4.

Card de asigurat sau dovada calitatii de asigurat    
       
  Nota: *- urgentele medicale sau tuberculoza pulmonara nu necesita bilet de trimitere.