ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA

        ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA UNITATII

 

  1. Legislatie utila

  2. Contractul Colectiv de Munca 2018-2020 - p1 - p2 - p3

  3. Regulament de Organizare si Functionare-2019

  4. Regulament Intern-2019 - p1 - p2 - p3 - p4 - p5 - p6

  5. Codul de conduita al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni-2019

  6. PO-MG-06, Accesul mass-media

  7. Regulament privind acordarea voucherelor de vacanta-2019