ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA

        ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA UNITATII

 

  1. Legislatie utila

  2. Contractul Colectiv de Munca 2018-2020 - p1 - p2 - p3

  3. Regulament de Organizare si Functionare-2019

  4. Regulament Intern-2015

  5. Act aditional la Regulamentul Intern-2017

  6. Codul de etica si conduita profesionala al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni-2014

  7. PO-MG-06, Accesul mass-media

  8. Regulament privind acordarea voucherelor de vacanta