ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA

        ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA UNITATII

 

  1. Legislatie utila

  2. Contractul Colectiv de Munca 2018-2020 - p1 - p2 - p3

  3. Regulament de Organizare si Functionare-2022

  4. Regulament Intern-2020 - p1 - p2

  5. Regulament de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie-2021

  6. Codul de conduita al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni-2021

  7. PO-MG-06, Accesul mass-media

  8. Declaratie privind asumarea unei agende de integritate orgazitionala

  9. Regulament privind acordarea voucherelor de vacanta-2022